Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
ÓVJ, ŐRIZZ, OLTALMAZZ! A Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola 2011. szeptember 1-én kezdte meg működést. Az    egyház,    mint    az    iskola    fenntartója    tudatában    volt    annak,    hogy    egy    működő    intézmény    egy    részét    vette    át, pedagógusokkal   és   tanulókkal   együtt.   Ezért   tiszteletben   tartja   mindenkinek   a   személyes   meggyőződését,   amennyiben   a Szent   Mihály   Görögkatolikus   Általános   Iskola   alapelveit   tudomásul   veszi,   nem   akadályozza,   hanem   segíti   az   iskola programjának kibontakozását. A   Görögkatolikus   Egyház   az   iskolák   alapítását   és   fenntartását   fontos   missziós   feladatnak   tartja.   Katolikus   iskolának   azt az   iskolát   nevezzük,   amelyet   az   illetékes   egyházi   hatóság   vagy   egy   hivatalos   egyházi   jogi   személy   igazgat,   vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el. Munkánkról: Tanulóink   3.   osztálytól   lehetőséget   kaptak   az   angol   illetve   német   idegen   nyelv   tanulására   heti   1,   illetve   4. évfolyamtól heti 3 órában. A jól haladók 5. osztálytól 3 óra helyett 5 órában foglalkozhatnak nyelvtanulással. Délután szakkör keretében már 1. osztály 2. félévétől elkezdhetik a nyelv és informatika tanulását. A    magyar    nyelvet    és    irodalmat,    matematikát,    nyelveket    5-8.    évfolyamon    teljesítményszintek    szerinti csoportbontásban tanulják diákjaink. A   számítástechnikai   alapismeretek   elsajátítását   játékos   formában   már   a   harmadik   osztályban   megkezdik   a tanulók. Erre épül rá a felsőbb osztályok komolyabb szintű számítástechnikai, informatikai képzés. A    tanulók    felekezeti    hovatartozásuknak    megfelelően    3    csoportban    (görög    katolikus,    római    katolikus    és református) vesznek részt a hittanórákon. Délutánonként   az   alsó   tagozatos   tanulók   napköziben,   a   felső   tagozatosok   tanulószobán   készülnek   a   másnapi tanórákra. Tanulóink    érdeklődésének    megfelelően    szerveztük    a    szakköröket,    tehetségfejlesztéseket    és    a    tömegsport foglalkozásokat: énekkar,   kézműves   –   rajz,   labdajáték,   futballedzés,   nyelvi   szakkör,   színjátszó-és   dráma,   film,   informatika,   kis biológus, matematika, fizika szakkör illetve magyar, matematika és angol előkészítő. A   sajátos   nevelési   igényű   tanulók   normál   osztályokba   integráltan   tanulnak.   Számukra   fejlesztő   pedagógusaink, gyógypedagógus és beszédfejlesztő pedagógus biztosítja az egyéni fejlesztő foglalkozásokat. A   művészeti   nevelést   is   nagyon   fontosnak   tartjuk,   ezért   heti   két   órában   tanítjuk   az   ének-zene   tantárgyat, melynek keretében furulyaoktatást és zeneelméleti képzést végzünk. Nagy hangsúlyt helyezünk nemzeti ünnepeink és jeles napjaink méltó megünneplésére. Környezetvédelmi    programokkal,    figyelemfelhívással    igyekszünk    kialakítani    a    tanulók    környezet    iránti felelősségérzetét. Minden   gyermeknek   meg   kell   kapnia   a   lehetőséget   és   a   segítséget,   hogy   képességének   megfelelően   teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért. Nagy hangsúlyt fektetünk: a./ A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására. Ennek érdekében differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk a gyengébb tanulók felzárkóztatására. b/ A magas szintű tehetséggondozásra, melynek eredményességét lemérhetjük azon, hogy tanulóink eredményesen szerepelnek regionális és országos versenyeken.
Képgaléria Képgaléria Képgaléria