Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tisztelt Szülők! A család életében mérföldkő, fontos esemény, amikor gyermekeik óvodás vagyiskoláskorba lépnek. Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljukfigyelmükbe iskolánkat, a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Kérjük, hogy a sikeres beiskolázás érdekében kövessék figyelemmel honlapunk folyamatosan bővülő tartalmát. Intézményünk szép külsővel, ápolt, jól felszerelt csoportszobákkal, tantermekkel, felkészült, kedves, gyermekszerető pedagógusokkal várja a leendő óvodásokat, kisdiákokat. A hivatásukat magas szinten művelő óvónők, tanítók arra törekszenek, hogy minél több tudást, élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Óvodánkban, iskolánkban a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában. A pedagógusok megismer-tetik őket az alkotás boldogságával, a társakkal való együttműködés, együttdolgozás örömével. A foglalkozásokat, tanórákat, szabadidős tevékenységeket úgy szervezik, hogy a gyermekek játékos formában, cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt a folyamatban. Nevelő–oktató munkánk kiemelkedő alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szoruló diákok esetében. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érdeklődésüknek, képességeiknek, szükségleteiknek megfelelően fejlődjenek. Elsődleges célunk, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodába, iskolába, személyiségük napról-napra értékekkel, élményekkel gazdagodjon. Hétköznapjainkat, ünnepeinket, hagyományainkat átszövi a keresztény értékrend közvetítése. Az egyházi események, ünnepek, a közös imák, lelki programok alakítják a gyermekek hitbéli megerősödését, személyiségük fejlődését. Fontos számunkra, hogy a zene, a tánc, az alkotás öröme mindenki számára elérhető, élvezhető legyen. A hangszeres tudástól a játékosságig, az alkotástól a műalkotások befogadásáig juthatnak el diákjaink. A gyerekek zongora, hegedű, gitár, néptáncés festészet tanszakok közül választhatnak. A gyermekek nevelése érdekében nélkülözhetetlen a család és az iskola együttműködése, amelynek az őszinteségre, a kölcsönös bizalomra, az egyenlő partneri kapcsolatra kell épülnie. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a hagyományos iskolanyitogató programjainkat online formában kezdjük meg. Szeretnénk kérni Önöket, hogy legyenek ebben partnerek, kövessék a honlapon megjelenő információkat, amivel a szülőknek szeretnénk hiteles tájékoztatást nyújtani. A leendő óvodásokat és első osztályos gyerekeket sem szeretnénk kihagyni a közös készülődésből. Ezért kérjük Önöket, hogy segítsék gyermekük aktív részvételét a játékos óvodára, iskolára hangoló munkában, melyet hamarosan közzéteszünk! Bízunk benne, hogy a tanév során lehetőség adódik a személyes találkozásra is. Amennyiben a vírushelyzet engedi, tavasszal szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket szüleikkel együtt óvoda és iskolanyitogató programjainkra.
Galéria Galéria