Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
Alapfokú Művészeti Iskola indul ősztől intézményünkben A   Szent   Mihály   Görögkatolikus   Óvoda   és   Általános   Iskola   is   zökkenőmentesen   átállt   a   digitális   tanrendre,   s hamarosan sikeres tanévet zár, ősztől pedig művészeti képzés is szárnyra kap az intézményünkben. –    Hirtelen    mindenki    megijedt,    mi    is    fog    történni    –    emlékszik    vissza    a    digitális    tanrendet    bevezető    rendelet időszakára   Gólya   Györgyné   intézményvezető.   –   Előbb   a   görögkatolikus   egyházi   vezetés   hívott   össze   megbeszélést az   intézményvezetők   számára,   ahol   tudást   cseréltünk,   milyen   módszerekkel   folytassuk   tovább   az   oktatást,   illetve   a gyerekek   körében   milyen   technikai   hiányosságok   vannak,   melyet   a   fenntartó   segítségével   tudnánk   enyhíteni.   Onnan hazatérvén   a   település   vezetőivel   is   tartottunk   eszmecserét,   ahol   minden   intézményvezető   elmondhatta,   milyen módszereket   kíván   alkalmazni   a   karantén   idején,   s   jelezhettük,   hogy   milyen   segítségre   van   szükségünk   –   mondta   az igazgató. Az óvodások szülei is dokumentálják a gyerekek szabadjátékát A   digitális   tanrend   életbe   lépése   az   iskola   és   a   családok   életét   is   jelentősen   átprogramozta. Az   intézmény-vezetés   az óvónők    és    osztályfőnökök    segítségével    feltérképezte    a    családok    digitális    lehetőségeit,    azokat    az    eszközöket, csatornákat,   amelyeken   folytatni   tudják   a   tanítás-tanulás   folyamatát. Az   óvoda,   az   alsó   tagozat   és   a   felső   tagozat   is különböző módszerek mellett döntött. –   Mindhárom   óvodai   csoportunknak   van   egy   belső   kommunikációs   rendszerük,   ahol   a   pedagógusok   átadják   az ötleteiket   a   szülők   számára.   Sokan   visszajelzésképpen   dokumentálják   a   gyerekek   szabadjátékát,   egy-egy   elkészített munkájukat   lefotózzák,   vagy   egy   versmondást   videóra   vesznek   –   avatott   be   az   óvodáért   felelős   igazgató   helyettes Kovácsné Frank Magdolna. Az    enyhítések    után    csoportonként    5    gyermek    számára    tudtak    pedagógusi    felügyeletet    biztosítani.    –    Mivel hangsúlyoztuk,   hogy   csak   nagyon   indokolt   esetben   kérhető   a   gyermek   ellátás,   így   2   csoportban   folyt   a   nevelő munka.   A   felnőttek   számára   a   maszk,   gumikesztyű   használata   kötelező   volt,   a   gyerekek   kézfertőtlenítése   naponta többször   megtörtént.   Május   25-től   pedig   visszaállt   a   régi   rend,   s   újra   megtelt   élettel   az   óvoda   –   mondta   az igazgatóhelyettes. A szülők támogató együttműködése a tanulási folyamatban elismerést érdemel Az   alsó   tagozatban   az   e-mailes   feladatküldés   rendszerét   választották   a   nevelők,   s   voltak   olyan   pedagógusok   is,   akik saját   maguk   készítettek   oktató   videókat   egy-egy   fontosabb   tananyag   elsajátítására.   –   Az   egyéni   bánásmódot,   a lemaradás   megakadályozását,   a   személyes   kapcsolatot   zoom,   skype,   viber,   messenger   videohívás   segítségével igyekszünk   biztosítani. A   szülőknek   segítséget,   magyarázatokat   juttatunk   el   az   otthoni   tanulás   segítése   érdekében   ecsetelte   az   alsós   munkaközösségvezető   Urbánkóné   Csernyák   Anikó.   Az   igazgatóhelyettes   azt   is   elmondta,   az Oktatási   Hivatal   módszertani   ajánlásait,   az   interneten   elérhető   tartalmakat,   televízió   műsorokat   gyűjtöttek   össze   az alsós   kollégák,   az   új   ismeretek   eredményes   megértéséhez,   a   gyakorláshoz.   Az   eredményes   munkához   pedig   össze kellett   fogni   szülőnek,   gyereknek,   pedagógusnak.   –   A   kezdeti   bizonytalanság   állapotából   hamar   kilépve,   pozitív szemlélettel   képesek   voltunk   a   gyors   váltásra.   A   szülők   segítő,   támogató   együttműködése   a   tanulási   folyamatban elismerést   érdemel,   ezt   nagyon   jó   lenne   hosszú   távon   fenntartani.   Szeptemberben   két   első   osztály   kisdiákjainak útját   egyengetjük   a   számok   és   betűk   birodalmába,   akiket   nagy   szeretettel   és   örömmel   várunk   –   mondta   Urbánkóné Csernyák Anikó igazgatóhelyettes. Empátiával fordulni a diákok felé –   A   felsős   osztályok   számára   Google   Tantermeket   hoztunk   létre,   hogy   a   tanárok   és   diákok   számára   is   átláthatóbb legyen   a   tananyag   és   a   számonkérés   –   avatott   be   Keczán   Szilárd   informatikatanár.   –   Átlátható   és   könnyen   kezelhető a   Google   Classroom,   s   az   iskolák   többsége   ezt   a   rendszert   használja,   hiszen   egy   osztályon   belül   több   tanár   tanít esetenként   többféle   tárgyat   is,   s   nálunk   az   elektronikus   levelezés   rövid   időn   belül   káoszhoz   vezetett   volna.   Terdik Róbert    rendszergazda    kollégámmal    és    informatikát    tanító    kolléganőm    Molnárné    Tóth    Erika    segítségével igyekeztünk   minden   segítségünket   rendelkezésre   bocsájtani:   készítettünk   videókat,   leírásokat,   melyek   segítették   a rendszer használatát, de sokaknak telefonos segítséget is nyújtottunk. A   felsőben   informatikát-fizikát-technikát   tanító   tanár   szerint   a   technikai   háttér   hiánya   nagyban   megnehezíti   a szülők   dolgát,   s   ahol   egy   okostelefonról   három   gyerek   is   tanul,   ott   nem   egyszerű   ez   az   időszak,   de   a   tanároknak   ezt figyelembe véve kell empátiával fordulni a diákok felé. A határidők motiválták a feladat megoldásban Pósán   Gergő   nyolcadikos   diák   tablófotózásra   érkezett   az   iskolába,   s   a   digitális   oktatást   dicsérte.   –   Nekem   a   legjobb az   volt   a   digitális   tanrendben,   hogy   nem   kellett   korán   felkelnem,   akkor   tanultam,   amikor   én   akartam,   magamnak osztottam   be   az   időmet.   Határidőre   elküldtem   a   feladataimat,   s   sok   szabadidőm   volt,   amit   a   barátaimmal   tudtam tölteni,    mind    online    mind    személyesen    –    mondta    a    végzős    diák,    aki    ha    választhatna,    akkor    továbbra    is    az otthontanulás mellett tenné le a voksot. „Futárszolgálat” segítségét is igénybe vehetik Gólya   Györgyné   igazgató   szerint   az   intézmény   hamar   át   tudott   állni   a   digitális   oktatásra,   mert   a   szülők   nagyon nyitottak   voltak   arra,   hogy   segíteni   tudják   gyermekeiket   a   tanulásban.   –   Azok   a   családok,   akik   jelezték,   hogy informatikai   háttér   hiányában   nem   tudják   a   digitális   oktatást   vállalni,   azoknak   papír   alapon   küldjük   az   anyagot. Amennyiben   a   szülő   idős   és   nem   igazán   mer   kimozdulni   otthonából,   hozzájuk,   mint   egy   „futárszolgálat”   az   egyik technikai   dolgozónk   segítségével   küldjük   el   a   tananyagot,   aki   kesztyűben,   borítékba   zárva   adja   át   és   hozza   el   a feladatokat   a   gyerekeknek.   Nem   a   tanananyag   elsajátítása,   hanem   a   személyes   kapcsolat   hiánya   okozza   a   gyerekek számára a legnagyobb problémát – mondja az intézményvezető. S   mivel   a   visszacsatolás   a   vezetés   számára   fontos,   minden   héten   igazgató   körlevél   megy   ki   a   kollektívának,   ahol instrukciókat adnak, észrevételeket osztanak meg a kollégákkal. Alapfokú    Művészeti    Iskolaként    névvel    toldja    nevét    szeptembertől    a    Szent    Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Elkészült   a   módosított   tanterv,   átírták   a   nevelési   programot,   a   nevelési   tervet. A   2020-2021-es   tanévben   az   általános iskola   első   és   ötödik   évfolyamán   bevezetésre   kerül   az   új   Nemzeti   Alaptanterv.   –   Jövőbeli   terveinket   mindig   a miniszteri   vagy   államtitkári   levelekhez   alkalmazkodva   igyekszünk   megvalósítani.   Nem   állt   meg   az   élet   a   fejlesztés területén   sem,   hiszen   a   Szent   Mihály   Görögkatolikus   Óvoda   és   Általános   Iskola   2020.   szeptember   1-től   megkezdi az   intézményben   az   alapfokú   művészeti   oktatást:   néptánc,   képzőművészet   és   hangszeres   zeneoktatás   területén.   –     Tanítványaink    közül    többen    jártak    a    településen    a    Valcer   Alapfokú    Művészeti    Iskolába,    ahol    eredményesen tanultak,   fejlődtek.   Intézményünk   kiemelt   feladatai   közzé   tartozik   a   tehetséggondozás,   Tehetségpont   is   vagyunk,   s Nyíradonyban   egyébként   is   hagyományai   vannak   a   művészeti   nevelésnek-oktatásnak   –   mondta   az   igazgatónő. Néptánc,   hegedű,   furulya,   zongora,   gitár   tanszak   indul,   képzőművészeti   vonalon   pedig   grafika   és   festészet   is szárnyra kap. Ez egy külön tagozat lesz az iskolában, s az okatatás a délutáni órákban fog zajlani. Sok elemet megtartanának a digitális tanrendből –   Talán   a   legnagyobb   segítség   a   digitális   oktatásban,   hogy   alkalmazkodik   az   életvitelhez,   azaz   saját   időbeosztása lehet    tanárnak,    gyereknek    egyaránt.    A    tananyagok    színesebbek,    a    tesztek,    feladatlapok    javítása    gyorsabb,    a gyerekek   pedig   könnyebben   élik   meg   az   online   számonkérést,   mert   tét   nélküli   élethelyzetet   teremt   –   mondta Szilágyiné   Csatlós   Mária   az   idegennyelvi   munkaközösség   vezetője. A   következő   tanévtől   emelt   szintű   nyelvoktatás kezdődik   felmenő   rendszerben   már   második   osztálytól   bevezetik   az   angol   ill.   német   idegennyelvet,   ezzel   még inkább   segítve   a   7.   évfolyamon   megpróbálható A2-   szintű   komplex   nyelvvizsga   teljesítését. Az   iskola   jól   felszerelt nyelvi   laborjainak,   magasan   képzett   nyelvszakos   tanárainak   segítsége   révén   már   hetedik   osztályban   lehetősége nyílik   a   diákoknak   a   második   idegennyelv   tanulásának   elkezdésére   is,   s   a   németországi   testvér-iskolai   kapcsolat által az élő nyelvi közegben is gyakorolhatnak– tudtuk meg a némettanártól. A   humán   munkaközösség   vezetője   szerint,   a   gyerekeknek   tetszettek   az   új   tananyag   feldolgozási   formák:   –   A későbbiekben   nem   biztos,   hogy   egy   témazáró   dolgozatot   papír   alapon   kell   megírniuk   a   gyerekeknek,   hanem   be lehet   ülni   az   informatika   terembe,   s   miután   megírták   a   dolgozatot,   azonnal   láthatják   az   eredményt   is.   A   gyerekek számára is vonzóbb ez a módszer – véli a magyar-történelem szakos Topor István. Országszerte    összefogtak    a    testnevelők    is,    s    jobbnál-jobb    oktató    videókat    osztottak    meg    egymással.    Ezekből válogatott   Móricz   Sándorné   felsős   testnevelő   is,   aki   szerint   az   online   testnevelés   órák   legnagyobb   hiányossága, hogy   nem   lehet   a   hibákat   a   folyamat   közben   javítani.   A   testnevelésben   fontos   a   folyamatos   bíztatás,   hogy   a   nem sportszerűen   sportoló   gyerekekből   is   kihozzuk   a   maximumot,   s   ezt   online   elég   körülményes   megoldani.   Én   emiatt nagyobb   hangsúlyt   fektettem   a   sportelméletre,   hiszen   az   jobban   számonkérhető,   s   ha   valaki   szeret   például   egy labdajátékot,    a    szabályrendszerek    mélyebb    megismerése    segíti    őt    a    játékban.    Szeptembertől    remélhetően,    ha visszaáll    a    régi    rend,    akkor    már    a    gyakorlatban    is    zajlanak    tovább    a    különféle    edzések,    szakkörök:    úszás, szivacskézilabda, foci, röplabda, vívás. Digitális kompetenciafejlesztés tanáriban Keczán   Szilárd   szerint   az   oktatási   forradalmat   elindító   kényszer-helyzet   előnyeit   ki   kellene   használni   a   jövőben.   Úgy   gondolom,   a   Google   Classroom,   a   Redmenta   online   rendszerek   használatát   mindenképpen   jó   lenne   beiktatni   az informatika   tanításba,   mert   a   jövőre   nézve   nagyon   jó   lehetőségeket   tartogat,   s   a   tehetség   gondozást   ez   a   csatorna nagyban   támogatja,   hiszen   a   gyerekeknek   saját   teherbírásuk   szerint   lehet   adni   a   feladatokat.   Az   informatikatanár szerint   a   karantén   alatt   szépen   körvonalazódott   az   a   tény   is,   hogy   komolyabb   energiákat   kellene   fektetni   mind   a pedagógusok, mind a gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztésébe. A lelki fejlődésnek a digitális tér sem szabhat gátat Az   iskola   szellemiségéhez   híven   a   hitoktatók   is   igyekeztek   Isten   Igéjét   továbbra   is   eljuttatni.   –   Iskolánkban   napi szinten   jelen   van   az   imádság.   Minden   hét   elején   „lelki   percekkel”   kezdjük   a   közös   munkát,   imádsággal   és   egy   rövid elmélkedéssel.   Ilyenkor   hangzik   el   a   hét   jelmondata   is.   S   ebben   a   helyzetben   is   eljuttattam   az   osztályokhoz   minden hét   elején   egy   rövid   elmélkedést,   hogy   a   megszokott   lelki   útravalóban   ne   szenvedjenek   hiányt.   Előnynek   látom, hogy   mind   az   iskola   szerepe,   mind   a   személyes   találkozások   jelentősége   erőteljesen   felértékelődik   az   egyébként nagy   kísértést   jelentő,   ámbár   helyesen   is   használható,   digitális   világgal   szemben   –   mondta   Szikora   József   iskola lelkész. A   hagyományos   húsvéti   pászkaszentelést   élő   mise-közvetítéssel   igyekeztek   pótolni.   –   A   facebook-on,   vagy   más internetes   oldalakon   megjelent   szertartások   közvetítése   nagy   segítséget   jelentett   sok   hívő   embernek,   ha   már   a templomokban   nem   lehettek   nyilvános   szertartások. Amiben   reménykedhetünk,   hogy   a   járvány   megszűnése   után   a „Mikor   mehetünk   már   iskolába   és   templomba?”   nem   csak   kérdés   marad,   hanem   a   lelkekben   fellépő   hiányérzet   újult erővel   betöltődik   hittel,   tudásszomjjal,   a   templomba   és   iskolába   járás   igényével   –   mondta   el   Papp   Miklós   lelki igazgató.
Készítette:  Molnár Csilla
Képgaléria Képgaléria Képgaléria