Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
A víz világnapja március 22.
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”                                 (  Antoine de Saint-Exupéry)          Bolygónk   népességének   ötöde,   kb.1,2   milliárd   ember   nem   jut   hozzá   tiszta,   egészséges   ivóvízhez.   Sokszor   bele   sem   gondolunk,   mennyire   szerencsések   vagyunk,   hogy   számunkra ez   megadatik   mindennap.   Az   ezredforduló   óta   a   magyar   háztartások   98   %-a   részesül   közműves   ivóvíz-ellátásban.   Jelenleg   a   70%-ot   már   meghaladja   a   csatornázottság,   amelynek aránya örvendetesen növekszik.          Március   22-én,   a   Víz   Világnapján   a   Szent   Mihály   Görögkatolikus   Általános   Iskola   6.   évfolyamos   tanulóival   látogatást   tettünk   a   nyíradonyi   vízműnél,   melynek   telephelye   mellett nap,   mint   nap   többen   elmegyünk,   s   eszünkbe   sem   jut,   hogy   odabent   milyen   komoly,   szigorúan   ellenőrzött   víztisztítási   munkálatok   folynak.   A   vízügyi   szakember   készségesen végigkalauzolt   bennünket   a   víztisztítás   különböző   szakaszait   lebonyolító   gépezet   mellett.   A   gyerekek   nagy   érdeklődést   tanúsítottak   a   hallottak   és   látottak   iránt.   Tájékoztatást kaptunk többek között városunk lakosságát ellátó kutak számáról, a hidroglóbusz szerepéről, megtudtuk honnan „ered” a csapvíz.          Nagyon   sok   kritika   lát   napvilágot   a   csapvíz   minőségével   kapcsolatban.   A   látogatáson   nyert   tapasztalatok   alapján   elmondhatjuk,   hogy   az   ivóvíz   a   legszigorúbban   ellenőrzött élelmiszer. Minőségellenőrzésével kapcsolatban a szolgáltatóknak törvényben előírt kötelezettségük: hetente többször vízmintát venni azokat laboratóriumokban ellenőriztetni a vizsgálatok eredményét dokumentálni az adatokat szakhatóságnak jelenteni A    laboratóriumok    min.    56    szempont    szerint    vizsgálják    a    vízmintákat.    Emellett    a    Népegészségügyi    Szakigazgatási    Szerv    (NSZSZ)    időnként    szúrópróbaszerűen    is    végez ellenőrzéseket.      Teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy városunk vize kiváló minőségű, s a legnagyobb bizalommal fogyasszuk egészségünkre! Köszönjük a tiszta vizet!                                                                                                                 Rácz Istvánné
Képgaléria Képgaléria Képgaléria