Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményünk bemutatása A Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolát 2011-ben alapította a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Épülete műszaki állapotú, esztétikusan díszített, szép osztálytermek, tanulást segítő környezet fogadja a tanulókat. Speciális tantermei is vannak: nyelvi labor, számítógépterem, könyvtár, tornaterem, kémiai, fizikai szaktanterem, fejlesztőterem. Az intézmény Nyíradony és lehetőség szerint a közeli települések óvoda-és tanköteles korú gyermekeit fogadja be. Felvételt nyer minden olyan diák, aki az iskola értékrendjével, szellemiségével azonosulni tud. Felvételi vizsga nincs, a tehetség nem a beiskolázás feltétele, nem szelektálunk, és nem válogatunk képességek alapján. Ezért tanítványaink összetétele színes képet mutat. Intézményünk hitéletét lelki igazgató irányítja, továbbá iskolalelkész, óvodalelkész, valamint hitoktatók segítik. A gyerekek hitoktatása felekezeti hovatartozás szerint biztosított: görögkatolikus, római katolikus és református hittanórákon vesznek részt hetente két alkalommal. Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását segíti elő. Kiemelt feladatunk olyan kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, akik testileg, lelkileg egészségesek, képesek a tanulásra, elfogadják a társadalmi érintkezés normáit, megtanulják az elfogadott viselkedési szabályokat, toleránsak, empatikusak, probléma-érzékenyek, családszeretők- és tisztelők, szeretik hazájukat, közvetlen környezetüket. Célunk az, hogy az iskolánkba járó gyerekek képesek legyenek a megszerzett tudásuk alkalmazására. Ennek érdekében figyelembe vesszük az egyéni képességeket, sajátosságokat, s ennek megfelelően szervezzük a hétköznapokat is. Városunkban sok olyan katolikus és más világnézetet valló fiatal család él, amely igényli gyermekei számára a hitre nevelést. Felmerült annak igénye, hogy már az óvodai nevelés is valósuljon meg egyházi keretek között. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 2017. szeptember 1-én indult intézményünkben óvodai tagozat. Az óvodai épületet újjáépítették, amely megfelel a XXI. század óvodájának, udvara igényesen kialakított. 2021-ben elkezdtük a felújított épület bővítését. Átadás után az ovisok nevelése négy jól felszerelt csoportszobában, tornaszobával kiegészített épületben történik. 2017-ben felújították a hőközpontot, a homlokzati falak szigeteléssel, új nemes vakolattal lettek ellátva. A nyílászárókat kicserélték, s a felületükre árnyékolók kerültek. A pince helyiségben kézműves kuckó, csoportszoba és konditerem került kialakításra. Az iskolában melegítő-tálaló konyhát és ebédlőt működtetünk, ezzel is elősegítve tanulóink helyben történő kulturált étkeztetését. Az energiatakarékosság jegyében az iskola tetőzetén napelem rendszer került elhelyezésre. 2018-ban felújításra került a tornaterem padlózata. Majd 2020-ban használatba vehettünk az iskolaudvaron egy műfüves pályát, melynek köszönhetően új lehetőségek nyíltak meg a diákság előtt. 2020-ban intézményünk profilja a művészeti oktatással színesedett. A művészeti képzésben rajz-grafika, zene (hegedű, zongora, és gitár), és néptánc tanszakon fejleszthetik képességeiket a tehetséges tanulók. Intézményünk új neve Szent Mihály Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett. Örülünk annak, hogy vallásos illetve hitét nem gyakorló családok is tudatosan választják intézményünket, mert úgy látják, hogy gyermekeik olyan értékek mentén nevelődnek, amelyek legteljesebben biztosítják személyiségük fejlődését.
Bemutatkozás
Galéria Galéria