Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MISSZIÓS KERESZTJE A NYIRADONYI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN (2019.09.23-24)
A Szent Mihályosok fogadták a Missziós Keresztet Szeptember 23-án a Missziós Kereszt érkezett a Nyíradonyi görögkatolikus templomba. Ez a kereszt a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus előhírnöke. 2017.-ben Ferenc pápa is megáldotta Rómában. Idehaza Erdő Péter bíboros megszentelte, majd 2018 márciusában országjáró körútra indult. Első állomása Nemzeti Kegyhelyünk, a Máriapócsi Bazilika volt. Azóta egymás után járja a nagyobb katolikus templomokat, országszerte. A kereszt legnagyobb különlegessége, hogy a két szárának találkozásánál ezüst foglalatban üveglap alatt Jézus Krisztus keresztjéből található egy szálka. A többi 26 üveglap alatt pedig a magyar szentek ereklyéi találhatóak. Krisztus testét és vérét adta értünk a kereszten, hogy a bűn, a sátán és a halál fogságából kiszabadítson bennünket. Krisztus minden erőnk forrása. Belőle merítettek a magyar szentek is az elmúlt ezer év során, utat mutatva minden idők magyarjai számára. E keresztre tekintve láthattuk Krisztus életet adó szeretetét és az abból megszületett legszebb gyümölcsöket, a magyar katolikusság szentjeit. Egy ilyen nagyszerű emléktárgy méltó fogadtatást érdemel. Ezt a szép szolgálatot vállalták a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola diákjai pedagógusaik vezetésével. A szemerkélő eső ellenére a hetedikes és nyolcadikos diákok – kezükben a szentek képeivel - sorfalat álltak a templom előtti tértől egészen a templom ikonosztázionjáig, ahol a kereszt elhelyezésre került. A köszöntő szavak után a 7.a osztályosok adták elő műsorukat, felkészítőjük Madar Éva tanárnő vezetésével. Ezt követően kezdetét vette a másnap 13.00 -ig tartó imádságos virrasztás, az itt lakók és a szomszédos egyházközségek részvételével. Ennek kiemelkedő része volt a 18.00 kor kezdődő érseki vecsernye, Fülöp metropolita vezetésével. Főpásztorunk arra buzdított bennünket, hogy vegyük észre a szépséget Krisztus keresztjében és a sajátunkban is. A templom szépségéről és szeretetéről szóló tanítása révén bátorítást kaptunk görögkatolikus keresztény hitünk gyakorlására, egyházunk tiszteletére. Érsek atya jóvoltából egy másik hiteles kereszt ereklye is elhelyezésre került a nagy kereszt előtt, amit bárki megérinthetett. A templom zsúfolásig megtelt, sokan be sem fértek. Igazi öröm volt így együtt lenni, hitünkben megerősödni. Másnap diákjaink az előre kiírt rendnek megfelelően részt vettek az imaórákon és a Szent Liturgián. A ministráns fiúk fél körben állva a kereszt körül, a többiek a padokban ülve imádkoztak. Leírhatatlan az az érzés, amikor a múlt hagyatéka összeér a jelen csodáival, a szívből imádkozó gyermekekkel, akik hazánk és hitünk jövőjét is jelentik egyúttal. Vajon hány Szent István, Szent Erzsébet vagy boldog Romzsa Tódor mondta igazi átéléssel imáit e jeles alkalomból? Ez Urunk titka, és a mi közös feladatunk; szülőké, pedagógusoké, és a gyermekeké, hogy Krisztus szeretete kibontakozzon bennünk. „Legyetek szentek!”. (1 Péter 1,13) Az utolsó imaórát követően a hetedik és nyolcadik évfolyamos diákok ismét sorfalat álltak a távozó kereszt előtt. Ez a tisztelet Krisztus Urunknak és a nekünk utat mutató szent magyaroknak szólt, akik felvették keresztjüket és követték a Mestert bármi áron. Ez az elhivatottság tart meg bennünket a hétköznapok sodrásában. Ez az elhivatott Krisztus követés képes megtartani egy nemzetet a történelem viharaiban. A missziós kereszt esőben érkezett hozzánk, de ragyogó napsütéssel távozott. Krisztus keresztje és a szentek példája fényt, világosságot hoztak számunkra. Énekeltük is rendületlenül a kereszt tropárját és kontákját mindaddig, amíg a távozó keresztszállító el nem tűnt a szemünk elől: „Üdvözítsd, Uram a te népedet, és áldd meg a te örökségedet, adj győzelmet ellenségei fölött hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet! Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek! Örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat, és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.” A Missziós Kereszt tovább folytatja útját, de Krisztus továbbra is itt van köztünk, az Eucharisztiában és minden szeretet döntésünkben.
Képgaléria Képgaléria Képgaléria