Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
Alapfokú Művészeti Iskola indul ősztől intézményünkben A Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola is zökkenőmentesen átállt a digitális tanrendre, s hamarosan sikeres tanévet zár, ősztől pedig művészeti képzés is szárnyra kap az intézményünkben. Hirtelen mindenki megijedt, mi is fog történni emlékszik vissza a digitális tanrendet bevezető rendelet időszakára Gólya Györgyné intézményvezető. Előbb a görögkatolikus egyházi vezetés hívott össze megbeszélést az intézményvezetők számára, ahol tudást cseréltünk, milyen módszerekkel folytassuk tovább az oktatást, illetve a gyerekek körében milyen technikai hiányosságok vannak, melyet a fenntartó segítségével tudnánk enyhíteni. Onnan hazatérvén a település vezetőivel is tartottunk eszmecserét, ahol minden intézményvezető elmondhatta, milyen módszereket kíván alkalmazni a karantén idején, s jelezhettük, hogy milyen segítségre van szükségünk mondta az igazgató. Az óvodások szülei is dokumentálják a gyerekek szabadjátékát A digitális tanrend életbe lépése az iskola és a családok életét is jelentősen átprogramozta. Az intézmény-vezetés az óvónők és osztályfőnökök segítségével feltérképezte a családok digitális lehetőségeit, azokat az eszközöket, csatornákat, amelyeken folytatni tudják a tanítás-tanulás folyamatát. Az óvoda, az alsó tagozat és a felső tagozat is különböző módszerek mellett döntött. Mindhárom óvodai csoportunknak van egy belső kommunikációs rendszerük, ahol a pedagógusok átadják az ötleteiket a szülők számára. Sokan visszajelzésképpen dokumentálják a gyerekek szabadjátékát, egy-egy elkészített munkájukat lefotózzák, vagy egy versmondást videóra vesznek avatott be az óvodáért felelős igazgató helyettes Kovácsné Frank Magdolna. Az enyhítések után csoportonként 5 gyermek számára tudtak pedagógusi felügyeletet biztosítani. Mivel hangsúlyoztuk, hogy csak nagyon indokolt esetben kérhető a gyermek ellátás, így 2 csoportban folyt a nevelő munka. A felnőttek számára a maszk, gumikesztyű használata kötelező volt, a gyerekek kézfertőtlenítése naponta többször megtörtént. Május 25-től pedig visszaállt a régi rend, s újra megtelt élettel az óvoda mondta az igazgatóhelyettes. A szülők támogató együttműködése a tanulási folyamatban elismerést érdemel Az alsó tagozatban az e-mailes feladatküldés rendszerét választották a nevelők, s voltak olyan pedagógusok is, akik saját maguk készítettek oktató videókat egy-egy fontosabb tananyag elsajátítására. Az egyéni bánásmódot, a lemaradás megakadályozását, a személyes kapcsolatot zoom, skype, viber, messenger videohívás segítségével igyekszünk biztosítani. A szülőknek segítséget, magyarázatokat juttatunk el az otthoni tanulás segítése érdekében ecsetelte az alsós munkaközösségvezető Urbánkóné Csernyák Anikó. Az igazgatóhelyettes azt is elmondta, az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásait, az interneten elérhető tartalmakat, televízió műsorokat gyűjtöttek össze az alsós kollégák, az új ismeretek eredményes megértéséhez, a gyakorláshoz. Az eredményes munkához pedig össze kellett fogni szülőnek, gyereknek, pedagógusnak. A kezdeti bizonytalanság állapotából hamar kilépve, pozitív szemlélettel képesek voltunk a gyors váltásra. A szülők segítő, támogató együttműködése a tanulási folyamatban elismerést érdemel, ezt nagyon lenne hosszú távon fenntartani. Szeptemberben két első osztály kisdiákjainak útját egyengetjük a számok és betűk birodalmába, akiket nagy szeretettel és örömmel várunk mondta Urbánkóné Csernyák Anikó igazgatóhelyettes. Empátiával fordulni a diákok felé A felsős osztályok számára Google Tantermeket hoztunk létre, hogy a tanárok és diákok számára is átláthatóbb legyen a tananyag és a számonkérés avatott be Keczán Szilárd informatikatanár. Átlátható és könnyen kezelhető a Google Classroom, s az iskolák többsége ezt a rendszert használja, hiszen egy osztályon belül több tanár tanít esetenként többféle tárgyat is, s nálunk az elektronikus levelezés rövid időn belül káoszhoz vezetett volna. Terdik Róbert rendszergazda kollégámmal és informatikát tanító kolléganőm Molnárné Tóth Erika segítségével igyekeztünk minden segítségünket rendelkezésre bocsájtani: készítettünk videókat, leírásokat, melyek segítették a rendszer használatát, de sokaknak telefonos segítséget is nyújtottunk. A felsőben informatikát-fizikát-technikát tanító tanár szerint a technikai háttér hiánya nagyban megnehezíti a szülők dolgát, s ahol egy okostelefonról három gyerek is tanul, ott nem egyszerű ez az időszak, de a tanároknak ezt figyelembe véve kell empátiával fordulni a diákok felé. A határidők motiválták a feladat megoldásban Pósán Gergő nyolcadikos diák tablófotózásra érkezett az iskolába, s a digitális oktatást dicsérte. Nekem a legjobb az volt a digitális tanrendben, hogy nem kellett korán felkelnem, akkor tanultam, amikor én akartam, magamnak osztottam be az időmet. Határidőre elküldtem a feladataimat, s sok szabadidőm volt, amit a barátaimmal tudtam tölteni, mind online mind személyesen mondta a végzős diák, aki ha választhatna, akkor továbbra is az otthontanulás mellett tenné le a voksot. „Futárszolgálat” segítségét is igénybe vehetik Gólya Györgyné igazgató szerint az intézmény hamar át tudott állni a digitális oktatásra, mert a szülők nagyon nyitottak voltak arra, hogy segíteni tudják gyermekeiket a tanulásban. Azok a családok, akik jelezték, hogy informatikai háttér hiányában nem tudják a digitális oktatást vállalni, azoknak papír alapon küldjük az anyagot. Amennyiben a szülő idős és nem igazán mer kimozdulni otthonából, hozzájuk, mint egy „futárszolgálat” az egyik technikai dolgozónk segítségével küldjük el a tananyagot, aki kesztyűben, borítékba zárva adja át és hozza el a feladatokat a gyerekeknek. Nem a tanananyag elsajátítása, hanem a személyes kapcsolat hiánya okozza a gyerekek számára a legnagyobb problémát – mondja az intézményvezető. S mivel a visszacsatolás a vezetés számára fontos, minden héten igazgató körlevél megy ki a kollektívának, ahol instrukciókat adnak, észrevételeket osztanak meg a kollégákkal. Alapfokú Művészeti Iskolaként névvel toldja nevét szeptembertől a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Elkészült a módosított tanterv, átírták a nevelési programot, a nevelési tervet. A 2020-2021-es tanévben az általános iskola első és ötödik évfolyamán bevezetésre kerül az új Nemzeti Alaptanterv. Jövőbeli terveinket mindig a miniszteri vagy államtitkári levelekhez alkalmazkodva igyekszünk megvalósítani. Nem állt meg az élet a fejlesztés területén sem, hiszen a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 2020. szeptember 1-től megkezdi az intézményben az alapfokú művészeti oktatást: néptánc, képzőművészet és hangszeres zeneoktatás területén. Tanítványaink közül többen jártak a településen a Valcer Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol eredményesen tanultak, fejlődtek. Intézményünk kiemelt feladatai közzé tartozik a tehetséggondozás, Tehetségpont is vagyunk, s Nyíradonyban egyébként is hagyományai vannak a művészeti nevelésnek-oktatásnak mondta az igazgatónő. Néptánc, hegedű, furulya, zongora, gitár tanszak indul, képzőművészeti vonalon pedig grafika és festészet is szárnyra kap. Ez egy külön tagozat lesz az iskolában, s az okatatás a délutáni órákban fog zajlani. Sok elemet megtartanának a digitális tanrendből Talán a legnagyobb segítség a digitális oktatásban, hogy alkalmazkodik az életvitelhez, azaz saját időbeosztása lehet tanárnak, gyereknek egyaránt. A tananyagok színesebbek, a tesztek, feladatlapok javítása gyorsabb, a gyerekek pedig könnyebben élik meg az online számonkérést, mert tét nélküli élethelyzetet teremt mondta Szilágyiné Csatlós Mária az idegennyelvi munkaközösség vezetője. A következő tanévtől emelt szintű nyelvoktatás kezdődik felmenő rendszerben már második osztálytól bevezetik az angol ill. német idegennyelvet, ezzel még inkább segítve a 7. évfolyamon megpróbálható A2- szintű komplex nyelvvizsga teljesítését. Az iskola jól felszerelt nyelvi laborjainak, magasan képzett nyelvszakos tanárainak segítsége révén már hetedik osztályban lehetősége nyílik a diákoknak a második idegennyelv tanulásának elkezdésére is, s a németországi testvér-iskolai kapcsolat által az élő nyelvi közegben is gyakorolhatnak– tudtuk meg a némettanártól. A humán munkaközösség vezetője szerint, a gyerekeknek tetszettek az új tananyag feldolgozási formák: A későbbiekben nem biztos, hogy egy témazáró dolgozatot papír alapon kell megírniuk a gyerekeknek, hanem be lehet ülni az informatika terembe, s miután megírták a dolgozatot, azonnal láthatják az eredményt is. A gyerekek számára is vonzóbb ez a módszer – véli a magyar-történelem szakos Topor István. Országszerte összefogtak a testnevelők is, s jobbnál-jobb oktató videókat osztottak meg egymással. Ezekből válogatott Móricz Sándorné felsős testnevelő is, aki szerint az online testnevelés órák legnagyobb hiányossága, hogy nem lehet a hibákat a folyamat közben javítani. A testnevelésben fontos a folyamatos bíztatás, hogy a nem sportszerűen sportoló gyerekekből is kihozzuk a maximumot, s ezt online elég körülményes megoldani. Én emiatt nagyobb hangsúlyt fektettem a sportelméletre, hiszen az jobban számonkérhető, s ha valaki szeret például egy labdajátékot, a szabályrendszerek mélyebb megismerése segíti őt a játékban. Szeptembertől remélhetően, ha visszaáll a régi rend, akkor már a gyakorlatban is zajlanak tovább a különféle edzések, szakkörök: úszás, szivacskézilabda, foci, röplabda, vívás. Digitális kompetenciafejlesztés tanáriban Keczán Szilárd szerint az oktatási forradalmat elindító kényszer-helyzet előnyeit ki kellene használni a jövőben. Úgy gondolom, a Google Classroom, a Redmenta online rendszerek használatát mindenképpen lenne beiktatni az informatika tanításba, mert a jövőre nézve nagyon lehetőségeket tartogat, s a tehetség gondozást ez a csatorna nagyban támogatja, hiszen a gyerekeknek saját teherbírásuk szerint lehet adni a feladatokat. Az informatikatanár szerint a karantén alatt szépen körvonalazódott az a tény is, hogy komolyabb energiákat kellene fektetni mind a pedagógusok, mind a gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztésébe. A lelki fejlődésnek a digitális tér sem szabhat gátat Az iskola szellemiségéhez híven a hitoktatók is igyekeztek Isten Igéjét továbbra is eljuttatni. Iskolánkban napi szinten jelen van az imádság. Minden hét elején „lelki percekkel” kezdjük a közös munkát, imádsággal és egy rövid elmélkedéssel. Ilyenkor hangzik el a hét jelmondata is. S ebben a helyzetben is eljuttattam az osztályokhoz minden hét elején egy rövid elmélkedést, hogy a megszokott lelki útravalóban ne szenvedjenek hiányt. Előnynek látom, hogy mind az iskola szerepe, mind a személyes találkozások jelentősége erőteljesen felértékelődik az egyébként nagy kísértést jelentő, ámbár helyesen is használható, digitális világgal szemben mondta Szikora József iskola lelkész. A hagyományos húsvéti pászkaszentelést élő mise-közvetítéssel igyekeztek pótolni. A facebook-on, vagy más internetes oldalakon megjelent szertartások közvetítése nagy segítséget jelentett sok hívő embernek, ha már a templomokban nem lehettek nyilvános szertartások. Amiben reménykedhetünk, hogy a járvány megszűnése után a „Mikor mehetünk már iskolába és templomba?” nem csak kérdés marad, hanem a lelkekben fellépő hiányérzet újult erővel betöltődik hittel, tudásszomjjal, a templomba és iskolába járás igényével mondta el Papp Miklós lelki igazgató.
Készítette: Molnár Csilla
Képgaléria Képgaléria Képgaléria