Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Történelmi pillanatok a járási székhely életében: Három napra Nyíradonyba költözött az érsek-metropolita Az idei év Nagyböjtjének első hétvégéje emlékezetes marad a nyíradonyi görögkatolikusok szívében, míg csak élnek. Február 16-18. között, péntektől vasárnapig Nyíradonyba látogatott Kocsis Fülöp metropolita atya, úgynevezett kánoni látogatásra. Érsek atya látogatásának célja az volt, hogy több időt és figyelmet szenteljen a nyíradonyi híveknek, szerette volna jobban megismerni a közösség tagjait, látni kívánta milyen sikerekkel, problémákkal, örömökkel, kihívásokkal küzdenek. Érkezése ugyanakkor a Görögkatolikus Egyház fenntartásában működő egyházközség és az intézmények ellenőrzését is szolgálta. Pénteki nyitányként ellátogatott Fülöp atya a város polgármesteri hivatalába, hogy köszöntse a város vezetését, majd a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tárta ki számára kapuit. Tizenegy órától Szikora József atya hittan órájára ült be az 5. a osztályba, ahol a család jelentőségéről beszélgetett iskolánk lelkésze a diákokkal, melybe a metropolita is bekapcsolódott, s ez olyan emlékezetes maradt számára, hogy ünnepi liturgiáin többször is felemlegette. Eztán koliba áldásra várták Fülöp atyát az óvodások. Csillogó tekintetek ontották a kérdéseket. A gyermeki őszinteség tanúi lehettünk: – Hány éves vagy – kérdezték a kicsik a legkisebb zavar nélkül. – Mit gondoltok mennyi – viszonozta a kérdést érsek atya. Száz kiabálta be egy kisfiú, melyen a felnőttek hirtelen azt sem tudták szabad-e nevetni, de Fülöp atya jót derült rajta. A koliba megáldására felállt minden óvodás, s nagy örömmel töltötte el érsek atyát, mikor hallotta, milyen szépen és hangosan mondják a kicsinyek a Miatyánk kezdetű imádságunkat. A szertartás után megdicsérte a gyerekeket és a pedagógusokat is emiatt, majd meglátogatott minden csoportszobát. Ezután visszaindult az iskolába, ahol az intézmény dolgozóit várta kötetlen beszélgetésre. Az iskola hittan termében összegyűlt kollégák számára érsek atya a reménység üzenetét hozta el. Az együttléten éves jelmondatunkat idézte: „Reményetek mindvégig tökéletesedjék!” (Zsid 6,11). Hangsúlyozta, úgy tud csak megmaradni szívünkben a remény a fizikai és lelki háború közepette is, hogyha minden figyelmünket Istenre fordítjuk. Eztán a Szent Mihály intézményvezetője, Keczán Szilárd, faggatta a metropolitát, aki mesélt szíriai, egyiptomi útjairól, szóba került a motorozás és a siklóernyőzés is. Délután Papp Miklós parókussal ellátogatott Aradványpusztára, ahol a görögkatolikus kápolnát vették jobban szemügyre, ezt követően fogadóórát tartott a hívek számára az egyházközség hittan termében. Péntek este 5 órától az Előszenteltek Liturgiáját végezte az érsek-metropolita a görögkatolikus templomban koliba áldással, ezen az eseményen megtelt a templom diákokkal, pedagógusokkal és hívekkel egyaránt. Az ünnepélyes szertartás végén kiosztották a megáldott főtt gabonát. Szombaton is tartalmas napot töltött el érsek atya városunkban. Találkozott az ifi csoporttal, beteget látogatott, Miklós atyával a templom belsejét, a szertartások menetét vették jobban szemügyre. Ellátogatott mindhárom papunkhoz és azok családjaihoz: Papp Miklós parókus, Szikora József iskola lelkész és Káplár Márton káplán és családjaik nagy szeretettel fogadták a nagytiszteletű atyát. Vizitációjának záró alkalma a vasárnap végzett ünnepélyes érseki liturgia volt, melynek végén ikonokat szentelt meg és házaspárokat áldott meg. Ezt követően a diákmisén is jelen volt, prédikált, ahol a 7. b osztályosok voltak jelen osztályfőnökükkel, Antal Éva tanárnővel. Az osztályliturgia után búcsút vett Kocsis Fülöp atya a nyíradonyi hívektől, akik könnyes szemekkel búcsúztak az egyházi vezetőtől. A Főpásztori látogatás, hitünk épülésére szolgált, melyért hálás görögkatolikus közösségünk. Kép és szöveg: Molnár Csilla
Három napra Nyíradonyba költözött az érsek-metropolita
Galéria Galéria