Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola*
Ovi
ÓVODAI BEIRATKOZÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beiratkozását a SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA 2022. április 27. ( szerda) 8.00-tól 14.00 óráig 2022. április 28. (csütörtök) 13.00-tól 18.00 óráig tartjuk A beiratkozás helyszíne: Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, b. a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, c. a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési igényét igazoló szakértői vélemény, orvosi igazolás, d. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, f. papi/lelkészi ajánlás. (Papp Miklós 06- 30- 457- 3915). - A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. - Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében, az előjelentkezéseket figyelembe véve az intézményvezető dönt az Nkt.8.§ (1-2) bekezdésében meghatározottak alapján. - Az intézményvezető a beiratkozást követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről. - Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 15 napon belül illetékmentesen jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé ( Hajdúdorogi Főegyházmegye, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) - Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2022. szeptember 01. A beiratkozási idejét és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdései határozzák meg. intézmény vezetősége