Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Óvodai beiratkozás
ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE Kedves Szülők! A három éves kisgyermekek életében óriási fordulatot jelent, amikor óvodába lépnek. A bölcsődéből, a családi fészekből, a megszokott környezetből a gyerekek egy új közegbe kerülnek: új óvó néni, ismeretlen gyerekek, másfajta napirend várja őket. Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljuk figyelmükbe óvodánkat, a Szent Mihály Görögkatolikus Óvodát. Intézményünk új építésű, modern, a mai kor igényeinek megfelelő óvodai épülettel bővült. Az új rész elkészültével az óvodai tagozat teljes egészében a Jókai úton került elhelyezésre. Jól felszerelt csoportszobákkal, tágas tornaszobával, kedves, gyermekszerető, hivatásukat magas szinten művelő óvodapedagógusokkal várjuk az óvodáskorba lépő gyerekeket. Az óvodai nevelésben is a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában. Az óvó nénik megismertetik őket az alkotás boldogságával, a társakkal való együttműködés, együttdolgozás örömével. A foglalkozásokat, tevékenységeket úgy szervezik, hogy a gyermekek játékos formában, cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt a folyamatban. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai évek alatt mindenki érdeklődésének, képességeinek, szükségleteinek megfelelően fejlődjön. Elsődleges célunk, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodába személyiségük napról– napra értékekkel, élményekkel gazdagodjon. Hétköznapjainkat, ünnepeinket, hagyományainkat átszövi a keresztény értékrend közvetítése. Az egyházi ünnepek, a közös imák, lelki programok alakítják a gyermekek hitbéli megerősödését, személyiségük fejlődését. Az óvodáskorú gyerekek hivatalos beiratkozására 2024. április hónapjában lesz lehetőség. Jelentkezési szándékukat előre is jelezhetik az óvoda felé az előjelentkezési lap kitöltésével, ami nem jelent automatikus felvételt. A jelentkezési lap megtalálható az iskola honlapján, de személyesen is kérhető az óvoda titkárságán és a bölcsődében. A tavaszi időszakban Nyílt napra, óvodanyitogató foglalkozásra várjuk majd a gyerekeket szüleikkel együtt. Az iskola honlapján minden közérdekű és aktuális információról tájékoztatást nyújtunk. Bízunk benne, hogy az óvodai munkába való betekintés, a személyes találkozás segíti, hogy a szülők és a gyerekek is szívesen válasszák óvodánkat.
Galéria Galéria